Важна ли е музиката във вашия живот? Важна ли е в живота на децата ви? Има ли причина толкова много деца да се разхождат наоколо, слушайки музика на iPod? Има ли поне една добра причина да не използваме музика по-често, когато преподаваме на децата социално, емоционално развитие и развитие на характера? Ако сте отговорили с „Да“ на първите три въпроса и „Не“на последния, то тогава продължавайте да четете!

Силата на песента

Попитах Дон МакМанис, експерт по детска музика, да сподели с мен някои от идеите си относно привлекателността на музиката и уникалният й потенциал да учи младите деца на социално и емоционално развитие и развитие на характера, и той отговори: „Музиката има позитивен ефект върху емоциите на хората и креативността им. Когато пеем заедно, синхронизираме дишането си и се чувстваме много по-свързани.“

„Музиката е също така и ефективно, почти вълшебно средство за научаване и запомняне на информация“ добавя той. „Музиката активизира три различни центъра на мозъка в един и същи момент/ по едно и също време – говорния и слуховия център и центъра на ритмичния мотор . Предизвиквайки емоции, музиката също така създава повишено състояние на съзнание и проницателност. Думите обвързани с музика се запомнят далеч по-лесно. Като пример – много от нас могат да си спомнят думите и смисълът на песни, които не сме чували от години.“

Последните разработки на световно известния невролог, Оливър Сакс, подкрепя вижданията на Дон. В книгата си от 2007 година „Musicophilia Сакс пише: „Възприемането на музиката и на емоциите, които може да предизвика, не са свързани само със спомените, музиката не трябва да бъде позната за да прояви емоционалното си въздействие. Виждал съм хора със сериозни умствени увреждания, които плачат или потръпват, докато слушат музика, която не са слушали преди това, и си мисля че те могат да преживеят същия гама от чувства, която всеки един от нас може и че тяхното увреждане , поне по време на песента, не влияе на дълбоко емоционалното. Понякога по реакцията можем да разберем, че там има душа, с която можем да се свържем, дори и ако тази връзка става единствено и само чрез музиката.“

Всички сме имали емоционални изживявания и спомени, които са дълбоко свързани с музиката. Така, нека вложим този модел да работи за емоционалното развитие на нашите деца. Ако посетите сайта на доктор Макманис, ще откриете отлични примери как можем да използваме музиката за да възпитаме социално и емоционално развитие и развитие на характера на децата. Последната песен „Готови ли сте за рок, деца“ за деца между 5 и 9 години е отличен пример за това как някой прилага на практика тези изследвания.

Дон Макманис и неговия екип, създават оригинални песни с текстове, чиято цел е да развиват уменията и да изграждат характера на децата. Съществуват и допълнителни дейности, които помагат да се подсилят посланията на песните: писане, говорене, актьорска игра, рисуване, конструиране и движения. Песните и тези дейности също така подсилват и всекидневните ползи като типичен/отличителна черта уважение, отговорност, честност, както и способността за вземане на решения и разрешаване на конфликти без насилие, както и способността да се изправят пред страховете си и да ги побеждават.

Ето и някои материали, които може да използвате отвъд учебния план. Може да ги използвате при извънкласни програми. Много учители предпочитат да започват деня с песен и избират определена песен за седмицата.

Въпреки всичко може и да се изненадате колко бързо децата заучават думите и значението на песните. Песните, разбира се „снабдяват“ съдържат послания и развиват умения, към които по-късно могат да се обърнат и върху които да се фокусират, за позитивния климат в класните стаи.

Учене чрез текстовете

Ето и пример: първо погледнете този откъс от песен, без прекрасната мелодия. Тя учи децата да използват текста на песента за да разрешат конфликтите помежду си. В песента има едва доловима, но много важна точка – да игнорираш проблем е толкова лошо, колкото и да го посрещнеш с агресия.

Това е магически момент, точно както чудото се случва/ Това е магически момент

Вместо да се обвиняваме, или да се обърнем и да си тръгнем, вместо да обиждаме с лоши имена и да се преструваме че всичко е наред. Вместо да се мръщим и да правим кисели физиономии. Защо по-добре не се огледаме наоколо и  не намерим магическо място

И не седнем и не кажем какъв е проблемът, защото това, което липсва е да се изслушаме. Така че ела и кажи какво има.

Не е нужно да имаш богато въображение за да видим как тази песен води учениците и ги учи да създават специално пространство за разговори в класната стая.

Ето още една чудесна песен, наречена Блус за слушането, която учи децата колко е важно да се изслушваме. Децата се разделят на двойки и си говорят – в същото време съседното дете слуша (може да си говорят за това какво са правили през уикенда). След това помолете другите две деца да повторят това, което са чули от партньорите си.

След това ги оставете да говорят едно по едно, като се изслушват внимателно и проверете дали могат да повторят историята на партньорите си. След това проведете групова дискусия по следните въпроси:

 

  • По-лесно ли е да повторите, това което чухте след като говорихте един по един и се изслушахте?
  • Как можете да познаете, че някой ви е изслушал внимателно?
  • Какво е усещането да бъдеш изслушан и разбран?
  • Защо понякога е толкова трудно да не се прекъсваме?
  •  Кога е важно да сме сигурни, че другите ни слушат внимателно?
  • Кои са начините да проверим дали другите са ни слушали внимателно и са разбрали това, което сме казали?

 

Разбира се, тези действия са много хубави и имат ефект, но когато посланието е вплетено в песен, то достига по-лесно до децата. Както Оливър Сакс посочва, музиката е толкова показателна за начина по който живеем и е логично да я включваме все повече в развитието и обучението на децата.

 

http://www.edutopia.org/music-develop-social-emotional-character