Училището и музикалното образование са основни/крайно необходими за нашите деца. Тази статия ще разкрие, защо децата ви е добре да бъдат отворени към музикалните класове в училище.

Фокусът върху музикалните класове е по-голям от всякога. С фокусът върху образованието в медиите и бюджетните съкращения, сега сме принудени да орежем ъгли в училищата ни. Това за съжаление е, защото съществени класове, като физкултурното и музикалното обучение сега се отстранява от учебните програми. През последните години се проведоха много изследвания за важността на музикалните часове за децата. По-долу е обяснено как музикалното обучение може да помогне на децата ви сега и в бъдеще.

Математически умения: музикалните класове на ранна възраст помагат развитието на мозъците на нашите деца, което проличава в по-добрата способност да разбират математиката, когато пораснат по-големи. Това е особено важно сега. Математическите умения са по-необходими от всякога. За да сме конкурентни в ерата на технологиите, трябва да се съсредоточим върху важността на математиката. Отказвайки да насочим децата си към музиката на ранна възраст, може да им отнемем същественото умение да се конкурират с други държави, особено с нашата глобална икономика.

Научни умения: тези умения са също поза/изгода от уроците по музика, заради много от споменатите по-горе причини. Музиката увеличава умението на децата да разсъждават, което е важно за усвояването на научната материя. И отново тези умения са желателни за нашите деца, за да бъдат конкурентни в бъдеще.

Умения за четене: уроците по музика ви учат как да се съсредоточите. Концентрацията е ключът, за да разбирате правилно това, което четете. Също така увеличава уменията да се запаметява и да си припомняме. Тези умения са от полза във всички области на образование на децата. С нарастването на неграмотността в нашата страна, трябва да се опитваме да повишаваме тези умения у децата.

Социални умения: музиката позволява на нашите деца да работят в екипи за да създават музика като цяло. Записвайки децата си на уроци по музика в училище, позволявате на децата си да се научат как да си сътрудничат помежду си в името на обща цел. Тези уроци позволяват на децата нормално да си общуват, да си съдействат и да повишават разбирателството. Чувството на принадлежност на децата е много важно за културата в наши дни. Особено е важно за тези, които израстват в обкръжение, което постоянно поразява техните емоции. „Изследвания показват, уроците по музика повишава самоувереността и самоуважението на учениците ни. Музикалното образование може да бъде важна стъпка за намаляването проявите на насилие в нашето училище, тъй като обединява учениците.

В допълнение към тези умения, уроците по музика се свързват с повишаването на общата интелигентност на нашите деца. Също така помага на децата с дихателни и говорни затруднения, и на децата с когнитивни увреждания. Може да има и още много други неща, които още не са открити. Като се орязват тези часове от училищната програма, ограбваме децата си от важни умения, нужни за тяхното и нашето бъдеще. Това са деца са, които ще управляват всичко само след няколко години. Искате ли нашето бъдеще да бъде в ръцете на деца, които не са получили цялостно обучение? Часовете по музика са предмет от първа необходимост. Не позволявайте невежеството да застане на пътя на бъдещето на нашите деца. Образовайте себе си за ползите от часовете по музика. Ако имате различно мнение – това е нормално, но се опитайте да разберете и другата страна на дискусията, преди да вземете решение.

Ако вашата училищна система, обмисля да се откаже от часовете по музика – надигнете глас, опитайте се да спрете ограбването на децата ни на основни умения. Ако усилията ви да не бъде премахнат часът по музика, не даде резултат – опитайте да ги върнете. Ако имате деца, които са ощетени от премахването на класовете, обмислете да ги запишете в частни школи. Един или два урока в седмицата са достатъчни за да получите ползите от уроците по музика.

 

http://www.essortment.com/all/musiceducation_remp.htm