Свиренето на пиано развива синхронно мозъка

Свиренето на пиано развива мозъка Владеенето на музикален инструмент може да окаже позитивно влияние върху развитието на мозъка като ефекта зависи от избора на инструмента. [...]