Сега вече знаем това, което винаги сме подозирали

Музиката е важна за малките деца!

Дебора Прат

Защо музиката е толкова важно децата в предучилищна възраст?Музиката е ценно/много полезна дейност, която допринася/спомага извънредно/неизмеримо на развитието на децата. По-долу са изброени някои изследвания, които показват защо, представени както са били разкрити през последните 15 години.

1985г. – Гордан Шоу и приятели изследователи представят нов модел на структурата на мозъчните неврони.

1989г – експерименти, в които музиканти представят умствени музикални упражнения, показват, че музиката и други творчески/градивни умения, като математика и шах, могат създават много характерни последователности от импулси в невроните

1991 Гордан Шоу и приятели изследователи правят предположение, че музиката може би се смята за „първичен език“ и че ранното музикално обучение може да е полезно за „упражняването“ на мозъка при определени по-силни/по-високи когнитивни функции.

1992 – При риск, деца които участват в някоя арт програма, която включва музика, показват значително по-голяма цялостна обща представа за себе си.

 

 

 

http://www.musiceducationmadness.com/important.shtml